ECL sertifikācijas centrs

Svešvalodu apguves un ECL sertifikācijas centrs  © 2017.  

 

ECL sertifikācijas centrs

ECL sertifikācijas centrs

ECL sertifikācijas centrs

ECL sertifikācijas centrs

ECL sertifikācijas centrs

ECL sertifikācijas centrs

ECL sertifikācijas centrs

ECL sertifikācijas centrs

ECL sertifikācijas centrs

ECL sertifikācijas centrs

ECL sertifikācijas centrs

ECL sertifikācijas centrs

ECL sertifikācijas centrs

ECL sertifikācijas centrs

ECL sertifikācijas centrs

Svešvalodu apguves un

ECL sertifikācijas centrs

29.septembrī valdība apstiprināja jaunos Ministru kabineta (MK) noteikumus, kas paredz jau no 2015./2016. mācību gada svešvalodas centralizētā eksāmena vispārējās vidējās izglītības programmā aizstāšanu ar starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījumu.

Noteikumi nosaka, ka skolēniem, kuri ir nokārtojuši starptautiskas institūcijas pārbaudījumu, papildus nebūs jākārto vēl viens svešvalodas eksāmens. Taču skolēni pēc brīvas izvēles varēs kārtot arī abus - Valsts izglītības satura centra un starptautiskās testēšanas institūcijas svešvalodas eksāmenu.

 

Kādēļ ir vērts kārtot eksāmenu ar Svešvalodu apguves un ECL sertifikācijas centru?

 

• ECL ir starptautiskas testēšanas institūcija,  ar kuru skolēni varēs aizstāt svešvalodas centralizēto eksāmenu.

•Eksāmena saturs atbilst Eiropas svešvalodu prasmju līmeņu sistēmai.

•Eksāmens ļauj iegūt starptautiski atzītu sertifikātu mācībām un darbam.

•Eksāmenā tiek izmantoti aprobētas (uzticamas) un adekvātas kontroles un vērtējuma metodes.

•Eksāmens tiek pieņemts labvēlīgā gaisotnē.

•Eksāmenā tiek novērtētas saziņas prasmes, neizmantojot gramatiskos testus un tulkošanas uzdevumus.

•Šis ir vislētākais starptautiskais eksāmens.

•Ja ir iegūts negatīvs rezultāts, tad ir iespējams no jauna atsevišķi kārtot rakstisko vai mutisko daļu.

•Eiropā un pasaulē pastāvīgi tiek paplašināts ECL eksaminācijas centru tīkls.

•Maksa par komplekso eksāmenu – 80 eiro.

•Eksāmens ir beztermiņa.

Pēdējie jaunumi

2017. gada 2. septembris

2015. gada 2. oktobris

Noteikumi par svešvalodas centralizētā eksāmena vispārējās  

Svešvalodu apguves un

ECL sertifikācijas centrs

Aida Garcia

“... My experience of passing ECL exam. To take an ECL exam or not to take? – Definitely to take!  It was interesting and exciting. Taking ECL exam is one more experience in taking exams that is amazing.  ...”

"...Manuprāt, eksāmens kopumā ir veiksmīgi izstrādāts un ļauj novērtēt patieso studenta zināšanu līmeni. ECL eksāmens bija arī kā pārbaudījums manām spējām un iemesls, lai tiktu paceltas vecās gramatikas grāmatas; praktizējos arī daiļliteratūras lasīšanā, lai „atsvaidzinātu” valodu”.

 

"Экзамен такого рода сдаю впервые! Поэтому и нервное напряжение было колоссальное... ДА... со школьным экзаменом не сравнить, конечно, да и ответственность другая. Тут фактически у меня решалась судьба на следующие полгода. Сдавал я его для поездки в Грецию по одной из студенческих программ. Надеюсь... нет, скажу больше... УВЕРЕН, что сдал его хорошо!»

"Этот экзамен отличается от выпускного экзамена в средней школе, но волнений вызывает не меньше. Здесь помогает то, что ты понимаешь его значение для собственной конкурентоспособности. Все мы знаем, что владение английским языком – показатель твоих деловых возможностей. ... "

Indra Klīdzēja

Евгений Красанов

Алёна Василькова

Atsauksmes

Eksāmeni oktobrī un decembrī

Svešvalodas centralizētais eksāmens kopā ar ECL

Lomonosova iela 4, Rīga, LV-1019

 

Tālrunis:

+371 29144948

 

E-pasts:

[email protected]